Gala Music - Cho cuộc sống không còn xích mích
Hi, mình là Sakoshi Rove ^^!
Chúc bạn có một ngày thật vui :D
Various Artists
admin
3554
  • Music Info
00:00 Sao chưa thấy hồi âm
06:14 Hoa mười giờ
12:39 Giọt lệ đài trang
17:48 Em đi trên cỏ non
22:18 Còn thương rau đắng mọ c sau hè
28:03 Chuyện đêm mưa
32:37 Ai cho tôi tình yêu
41:27 Chim sáo ngày xưa
46:27 Hoa sứ nhà nàng