Gala Music - Cho cuộc sống không còn xích mích
Hi, mình là Sakoshi Rove ^^!
Chúc bạn có một ngày thật vui :D
  • Music Info
1. Giả Vờ Nhưng Em Yêu Anh
2. Mình Yêu Nhau Đi
3. Vợ Yêu
4. Dành Cho Em
5. Thời Gian Sẽ Trả Lời
6. Anh Nhận Ra
7. Chân Ngắn
8. Ngày Ấy Sẽ Đến
9. Người Tôi Yêu
10. Chính Là Anh