Chào mừng bạn đến với Gala Music.
Mình là Rove, Sakoshi Rove ^^!
Chúc bạn một ngày thật vui vẻ :D
Bài hát
Try - Pink
Why - M2M
Trần Tâm
admin
149