Gala Music - Cho cuộc sống không còn xích mích
Hi, mình là Sakoshi Rove ^^!
Chúc bạn có một ngày thật vui :D
Taylor Swift
Nhạc Anh
admin
1518
  • Music Info
Taylor Swift "Live On The Seine" @ Paris, FRANCE