Gala Music - Cho cuộc sống không còn xích mích
Hi, mình là Sakoshi Rove ^^!
Chúc bạn có một ngày thật vui :D

Thay đổi địa hình Custom map DotA (Warcraft III - Frozen Throne)

Chương trình dành riêng cho custom map nổi tiếng, có rất nhiều người đã và đang chơi.


Chương trình dùng để thay đổi địa hình mặc định trong game sang địa hình Snow, Hell, Bearch ....

Link download
>>> Chương trình thay đổi địa hình Dota

Bản gốc tiếng anh:
1. If you have used the Theme Manager before, make sure
to restore to original!
2. Unpack the file IN your warcraft folder - in most cases it will be C:\Program Files\Warcraft III*
3. DO NOT move or rename any of the files you unpacked. The path must be: "\Warcraft III\DotA Theme Manager V3\DTMV3.exe"
4. If you want it on your desktop, create a shortcut of the exe file, but do not move the exe itself.
5. Make sure both your WC3 and your World Editor are closed!
6. Start the exe and select the Theme

Bản dịch tiếng việt:
1. Nếu bạn đã sử dụng "Theme Manager" trước đó rồi thì hãy chắc chắn là đã khôi phục lại bản gốc!
2. Giải nén tập tin bên trên vào thư mục warcraft của bạn (thường là C:\Program Files\Warcraft III*)
3. Đừng di chuyển hoặc đổi tên bất kỳ của các tập tin bạn giải nén. Đường dẫn để giải nén phải là: "\Warcraft III\DotA Theme Manager V3\DTMV3.exe"
4. Nếu bạn muốn tạo icon trên Desktop thì bạn hãy tạo shorcut chứ đừng di chuyển các file exe đi chỗ khác.
5. Chắc chắn rằng bạn đã đóng WC3 và World Editor.
6. Chạy file exe và chọn Theme mình thích

Chúc mọi người vui vẻ và thành công