Gala Music - Cho cuộc sống không còn xích mích
Hi, mình là Sakoshi Rove ^^!
Chúc bạn có một ngày thật vui :D
  • Music Info
01. Về quê
02. Quê hương
03. Trở về dòng sông tuổi thơ
04. Đà Lạt hoàng hôn
05. Ngược dòng Hương Giang
06. Hạ trắng
07. Về đây nghe em
08. Huyền thoại mẹ
09. Lòng mẹ
10. Chị tôi (Trọng Đài)
11. Chị tôi (Trần Tiến)
12. Đêm đông
13. Cát bụi
14. Một cõi đi về