Gala Music - Cho cuộc sống không còn xích mích
Hi, mình là Sakoshi Rove ^^!
Chúc bạn có một ngày thật vui :D
Various Artists
Liên khúc
admin
2564
  • Music Info
1. Tình yêu màu nắng
2. Thời gian sẽ trả lời
3. Ngày ấy sẽ đến
4. Em không quay về
5. Khi em đã xa
6. Người tôi yêu
7. Cơn mưa ngang qua
8. Đã biểt trước có ngày hôm qua
9. Chỉ cần em hạnh phúc
10. Chỉ anh hiểu em
11. Vùng trời bình yên