Gala Music - Cho cuộc sống không còn xích mích
Hi, mình là Sakoshi Rove ^^!
Chúc bạn có một ngày thật vui :D
New Divide
Linkin Park
Nhạc Anh
LadyOBoy
1885