Gala Music - Cho cuộc sống không còn xích mích
Hi, mình là Sakoshi Rove ^^!
Chúc bạn có một ngày thật vui :D
  • Music Info
00:00 Gợi Nhớ Quê Hương
06:30 Chiếc Áo Bà Ba
12:45 Hình Bóng Quê Nhà
17:55 Quê Hương
22:08 Tùy Hứng lý Qua Cầu
27:18 Lý Hoài Xuân
31:55 CHút Vương Vấn Trong Tim
37:22 Chuyện Tình Lan và Điệp
44:55 Lòng Mẹ
50:38 Người Ở Đừng Về