Gala Music - Cho cuộc sống không còn xích mích
Hi, mình là Sakoshi Rove ^^!
Chúc bạn có một ngày thật vui :D
Various Artists
admin
2831
  • Music Info
00:00 A change of heart
04:48 Chinese
08:16 The Far-away
13:34 Tuberose
16:46 It's ruthless to be regarded as you
21:25 Love make me like a flower
24:40 Raining (Mưa tuyệt vọng)
29:16 Nonetheless
31:50 A curtain quiet love
34:57 Don't decorate your dream
39:28 Kissing Goodbye (Nụ Hôn Biệt Ly)
44:46 Days were together
49:20 Nụ Hôn và Nước Mắt