Gala Music - Cho cuộc sống không còn xích mích
Hi, mình là Sakoshi Rove ^^!
Chúc bạn có một ngày thật vui :D
Various Artists
admin
4479
  • Music Info
1. A Town With An Ocean View
2. I 'll Be Fine
3. My Neighbor Totoro
4. Message In Rouge
5. The Path Of Wind
6. Dango
7. Always Someone Is
8 Ashitaka And San Princess Mononoke
9. If I've Been Enveloped
10. The Name Of Life Spirited Away