Gala Music - Cho cuộc sống không còn xích mích
Hi, mình là Sakoshi Rove ^^!
Chúc bạn có một ngày thật vui :D
Various Artists
admin
3203
  • Music Info
01. Romeo and Juliet
02. Love story
03. Delirim Brandy Tangolla
04. Goodbye My Darling
05. I Will Follow Him
06. Johnny Guitar
07. Blues Noin
08. La Ragazza Di Bube
09. Solenzara
10. Two Guitars