Gala Music - Cho cuộc sống không còn xích mích
Hi, mình là Sakoshi Rove ^^!
Chúc bạn có một ngày thật vui :D
  • Music Info
1. Childhood Memory - Bandari
2. Kiss the rain - Yiruma
3. Sundial Dream - Kevin Kern
4. Embrace - Govi
5. Autumn Tale
6. Jardin Secret - Richard Clayderman
7. God Father - Victim
8. Toccata - Richard Clayderman
9. Song from a secret garden - Secret Garden
10. Mariage D'amour - Richard Clayderman
11. The moon represents my heart