Gala Music - Cho cuộc sống không còn xích mích
Hi, mình là Sakoshi Rove ^^!
Chúc bạn có một ngày thật vui :D
  • Music Info
00:00 Little comfort - The Daydream
04:15 Annie's wonderland - Bandari
07:46 Like the wind - S.E.N.S
12:51 Autumn - July
16:33 Snow dream - Bandari
21:25 A letter - Yukie Nishimura
25:41 Rain and tears - Various Artists
28:46 November
32:30 Time forget - Yiruma
37:30 My memory