Gala Music - Cho cuộc sống không còn xích mích
Hi, mình là Sakoshi Rove ^^!
Chúc bạn có một ngày thật vui :D
  • Music Info
00:00 In The Morning Light - Yanni
03:44 All Of Me - Jon Schmidt
06:43 Stepping On the Rainy Street - The Daydream
08:22 Shining The Morning
12:06 River Flows In You - Yiruma
15:03 In Love - July
18:55 Somewhere - July
22:43 Flying - Steve Barakatt
26:28 Sugar Coated Love - Omar Akram
30:59 Love Is Like A Flower - Danbi
34:48 Handkanten Akt - Jan Tilman Schade
36:01 Summer - Joe Hisaishi