Gala Music - Cho cuộc sống không còn xích mích
Hi, mình là Sakoshi Rove ^^!
Chúc bạn có một ngày thật vui :D
  • Music Info
1. Nhất Tiễn Mai
2. Acacia (Tương Tư)
3. Nụ Hôn Biệt Ly (Take Me To Your Heart)
4. Thần Thoại (The Myth)
5. Red Dust
6. Yesterday Once More
7. Thounsand Songs
8. Meet You Is My Fate
9. Red Beans
10. Caravan Of Life
11. Who Love You In The End
12. The First Snow of 2002
13. Suddenly Itself
14. Dressed In Sheep's Clothing