Gala Music - Cho cuộc sống không còn xích mích
Hi, mình là Sakoshi Rove ^^!
Chúc bạn có một ngày thật vui :D
DJ Tú Khang
Liên khúc
admin
3319
  • Music Info
1. Thiếu mới là đủ
2. Bỏ mặc anh đi
3. Em muốn
4. Ngàn nỗi nhớ gửi đến em
5. Anh muốn em sống sao
6. Bước qua thế giới
7. Mình yêu nhau đi
8. Bởi Vì Đa Nghi
9. Vì một người
10. Dành cho em