Gala Music - Cho cuộc sống không còn xích mích
Hi, mình là Sakoshi Rove ^^!
Chúc bạn có một ngày thật vui :D
Taylor Swift
Nhạc Anh
admin
1297
  • Music Info
Taylor performs acoustic versions of three songs from her RED album.
Recorded live in front of her fans in Nashville, TN.