Gala Music - Cho cuộc sống không còn xích mích
Hi, mình là Sakoshi Rove ^^!
Chúc bạn có một ngày thật vui :D
Tuấn Hưng
Liên khúc
admin
2011
  • Music Info
1. Hối Hận Trong Anh
2. Sẽ Không Còn Nữa
3. Độc Thoại
4. Anh Nhớ Em
5. Sao Không Cho Nhau
6. In The Club
7. Tìm Lại Bầu Trời
8. Vẫn Nhớ
9. Cầu Vồng Khuyết
10. Giật Mình Trong Đêm
11. Dĩ Vãng Cuộc Tình