Gala Music - Cho cuộc sống không còn xích mích
Hi, mình là Sakoshi Rove ^^!
Chúc bạn có một ngày thật vui :D
Sabrina
Liên khúc
admin
2257
  • Music Info
00:00 A Thousand Miles
04:25 Irreplaceable
08:30 So Sick
12:57 Out of Reach
16:15 Way Back Into Love
20:29 Home
24:28 Superman
28:00 You're Beautiful
31:22 Hero
35:52 You and Me
38:59 My Guardian Angel
43:12 I' With You
46:38 When September Ends
51:25 Perfect
55:53 The Reason
59:41 Umbrella
1:03:31 Edge of Glory
1:08:20 I'm With You