Gala Music - Cho cuộc sống không còn xích mích
Hi, mình là Sakoshi Rove ^^!
Chúc bạn có một ngày thật vui :D
Sabrina
Liên khúc
admin
2101
  • Music Info
00:00 Billionaire
03:51 I Knew I Love You
07:28 Iris
20:54 Last Friday Night
14:54 Marry Me
18:57 Telephone
23:11 That Should Be Me
26:22 Bad Day
29:47 Chasing Cars
34:24 Everything You Want
38:32 Hey Soul Sister
42:57 How To Save A Life
46:38 Insomnia
50:59 Ms. Brightside
54:55 On the Floor
58:41 Wherever You Will Go
1:02:46 Who Says
1:06:32 Your Body is A Wonderland