Gala Music - Cho cuộc sống không còn xích mích
Hi, mình là Sakoshi Rove ^^!
Chúc bạn có một ngày thật vui :D
Various Artists
admin
2302
  • Music Info
00:00 Mịt Mù Nỗi Nhớ (Tomorrow will come)
04:59 Ngắm Giang Sơn Càng Yêu Mỹ Nhân
10:13 Hometown - Funa
14:20 Dương Quý Phi Tổ Khúc
19:28 Khát Vọng
22:52 Trong Lòng Nước
26:03 The March of Floral Spring
30:28 Nguyêt Mãn Tây Lâu
34:36 Thái Liên KHúc
39:09 Who Can Share My Feelings