Gala Music - Cho cuộc sống không còn xích mích
Hi, mình là Sakoshi Rove ^^!
Chúc bạn có một ngày thật vui :D
Various Artists
admin
2892
  • Music Info
01. Zhi Yin (Tri Âm)
02. Nu Er Qing (Nữ Nhân Tình)
03. Chen Mo Shi Jin (Trầm Mặc Thị Kim)
04. Shi Qu De Huo Yan (The Forgotten Promise)
05. Yi Shui Ge Tian Ya (Nhất Thủy Cách Thiên Nhai)
06. Qian Nu You Hun (Thiếu Nữ U Hồn)
07. Mei Hua Xue (Mai Hoa Tuyết)
08. Ren Mian Tao Hua (Nhân Diện Đào Hoa)
09. Pian Pian Xi Huan Ni (Thiên Thiên Hỉ Hoan Nễ)
10. Qian Zhi Zhen Ci Zai Xin (Thiên Chi Châm Thứ Tại Tâm)
11. Pian Pian Feng Ye Qing (Phiến Phiến Phong Hiệp Tình)
12. Ming Yue Qian Li Ji Xiang Si (Message From The Moon)
13. Mei Ren Yin (Mỹ Nhân Ngâm)
14. Ren Sheng He Chu Bu Xiang Feng (Nhân Sanh Hà Xứ Bất Tương Phùng)
15. Bu Zhuang Shi Ni De Meng (Tình Xưa Nghĩa Cũ 1)
16. Xiang Si Feng Yu Zhong (Tương Tư Trong Mưa)