Gala Music - Cho cuộc sống không còn xích mích
Hi, mình là Sakoshi Rove ^^!
Chúc bạn có một ngày thật vui :D
Various Artists
admin
2573
  • Music Info
00:00 Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè
04:31 Tùy Hứng Lý Qua Cầu
09:36 Mấy Nhịp Cầu Tre
13:37 Đất Phương Nam
14:55 Hòn Vọng Phu
18:34 Đường Về Hai Thôn
22:24 Mời Anh Về Thăm Quê Em
27:22 Tình Ấm Chiều Quê
31:49 Thương Về Miền Trung
36:44 Gợi Nhớ Quê Hương
41:44 Xuân Về Trên Bản Mèo
46:35 Lý Mười Thương