Gala Music - Cho cuộc sống không còn xích mích
Hi, mình là Sakoshi Rove ^^!
Chúc bạn có một ngày thật vui :D
  • Music Info
01. Toxic perfume
02. Chrysanthemum terraces
03. Yellow rose
04. The faraway
05. The passed promise
06. Tomorrow will come
07. Lonely bamboo
08. The old love
09. Violin loves erhu
10. Bear duty of love
11. Pathos of love
12. Let the old dreams pass