Gala Music - Cho cuộc sống không còn xích mích
Hi, mình là Sakoshi Rove ^^!
Chúc bạn có một ngày thật vui :D
  • Music Info
00:00 Fade - Alan Walker
04:20 Dusk - Tobu
08:01 Awakening - Main Reaktor
11:16 Dream of something sweet - K-391
15:46 High - JPB
18:59 Cloud 9 - Itro & Tobu
23:34 Fly away - Krys Talk
27:58 Candyland - Tobu
31:17 Milky way stars - Janji
34:31 Force - Alan Walker
38:23 Lovers - LarsM
43:12 Seven - Tobu
47:02 Panda - Itro
50:41 On that day - Desmeon
54:16 Sunburst - Tobu